Bistånd

EU bör öka sin målsättning för bistånd till tredje världen från 0,7 till 1% av BNP.

Det är dock meningslöst om inte biståndet följs upp ur effektivitetssynpunkt. Vi ska inte bara se till att resurserna når fram utan vi måste också se till att bistånd går till rätt länder och rätt ändamål. Länderna ska vara demokratiska men också tillåta fri företagsamhet, eftersom det endast är genom fria företag och demokrati långsiktig och hållbar utveckling kan ske.

Hjälp-till-självhjälp bör vara ledord och utbildning bör vara det primära!

En del partier pratar om ”hjälp-på-plats”. Jag pratar inte, utan deltar själv i detta. Läs gärna om mitt engagemang i Ankarstiftelsen och deras arbete i Colombia.