Energipolitik

Det är ingen tvekan om att vi kommer att behöva mer el för vår industri men också för vårt sätt att leva. I synnerhet om vi vill leva miljömässigt rätt och satsa på transporter som inte använder fossila bränslen,

Satsa på kärnkraften! Bygg EUs första kärnkraftverk av generation 4 i Oskarshamn.

Generation 4 innebär att man använder kärnavfall, och återvinner  i omgångar så att man minskar halveringstiden från 100.000 år till 1000!

Generation 4 reaktorer kan även drivas på destruerade kärnvapenstridsspetsar. Det gör dem inte bara till en bra miljöinvestering utan också till ett bidrag för en säkrare planet!