Infrastruktur

Enorma summor satsas på vägar och järnvägar inom EU varje år.

Att satsa på en god infrastruktur är i grunden bra men det är önskvärt att det land som är en av de största nettobidragsgivarna får större andel av detta än vad som är fallet nu. Sydöstra Sverige – de tre länen Kalmar, Blekinge och Kronoberg – är några av de mest exportberoende länen i vårt land. Det är därför synnerligen viktigt att vägar och järnvägar fungerar tillfredsställande hos oss.

Det är också så att den snabbväxande besöksnäringen kräver god tillgänglighet. Sydöstra Sverige har några av de mest attraktiva resmålen såsom skärgårdarna i Kalmar och Blekinge, Öland samt Glasriket och nationalparkerna i Kronoberg.

Lägg ned tankarna på en höghastighetsjärnväg som riskerar att utarma Sydösts dragkraft. Satsa på de regionala flygplatserna. Flyget utvecklas just nu rent miljömässigt i en rasande fart.

Innan en eventuell höghastighetsjärnväg är färdigbyggd kommer flyget med stor sannolikhet att ha miljöbränsle eller drivas av el. Dessutom behövs pengarna en höghastighetsjärnväg kostar till att underhålla och utveckla tågtrafiken i hela landet, inte bara kring de orter som skulle få nytta av en höghastighetsjärnväg.