Företagande

Sveriges välstånd har ytterst sitt ursprung ur de fina företag som byggts upp av innovatörer, skickliga företagsledare och strävsamma arbetare.

Det är bara genom att ha ett näringsliv som blomstrar vi kan ha råd att investera och utveckla vård, omsorg och skola och därigenom nå nästa nivå av levnadsstandard.

På EU-nivå liksom på svensk nivå måste regelverket för att driva företag förenklas, så att fler företag kan blomstra. De som vill driva företag inte ska hindras av onödig och kostsam byråkrati.

Regelverken måste även synkroniseras så att samma regler gäller för företag över landsgränserna, så att man kan konkurrera på lika villkor. Detta är inte bara en rättvisefråga utan är direkt tillväxtdrivande.

En fråga som nämns för lite är den om korruption, i exempelvis upphandlingar. Detta kostar skattebetalarna i EU hela 120 miljarder Euro årligen! Detta är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, oavsett om korruptionen är i Sverige eller något annat EU-land.