Din röst i Sydöst!

Patrik Åkesson (KD)

Hej Vänner!
Som ni kanske märkt så finns det ingen politiker från sydöstra Sverige (Kalmar, Blekinge och Kronobergs län) på valbar plats från något enda parti till Europavalet.

Det tycker jag är skamligt!  Jag har därför rest runt en del i området, telefonerat med många trevliga personer och därigenom fått samtliga partiavdelningar för Kristdemokraterna i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län (via partidistriktet) att stötta mig. Jag hoppas också att det finns många människor i vår del av Sverige som är beredda att välja mig som person genom kryssning i valet den 26/5 till Europaparlamentet.

Jag är en person som:
Har en gedigen historia som företagare och därför har en trovärdighet när det gäller att verka för ökad frihandel och tillväxt
Kommer att kämpa hårt för att vi återigen ska ge kärnkraften en plats som vår basenergikälla inte bara i Sverige utan hela EU
Vill att kraftfulla miljöinsatser ska utföras på de platser i Europa där de ger mest effektivitet
Vill att våra regionala flygplatser få utvecklas inte avvecklas. Sveriges demografi och geografi, kommer inte att hålla för enorma satsningar som en höghastighetsjärnväg vars kalkyler aldrig någonsin kommer att ge lönsamhet
Tycker att EU:s trovärdighet ställs på spel om för mycket makt läggs på överstatlig nivå
Tycker det är viktigt att EU:s medlemsländer verkar för att bistånd till tredje världen skall hållas på minst en procent av BNI men att det är ännu viktigare att man ställer kraftfulla effektivitetskrav hos mottagarna
Tycker det är viktigt med politisk transparens för att minimera möjligheter till korruption Anser att polisiärt samarbete, över gränserna, är en oerhört viktig EU-fråga i strävan att bekämpa brottslighet och terrorism